Studiebegeleiding

Leren leren

Alle 1ste en 2de jaren krijgen op onze school wekelijks een extra uur les, dat besteed wordt aan “Leren leren” (o.a. studiemethode, studietips, leren organiseren van het studiewerk, enz.) en “Leefsleutels” (ontwikkelen van sociale vaardigheden).

Dit uur wordt altijd gegeven door de klassenleraar, die de best geplaatste persoon is om de leerlingen individueel de best mogelijke studiebegeleiding en studieplanning aan te bieden.

Zo hopen wij elke leerling op maat te begeleiden om zich in de 2de graad op zelfstandige basis zijn/haar gepaste studiemethode en studieplanning te kunnen toepassen.

Remediëring

Onze school besteedt heel wat aandacht aan leerlingen die om een of andere reden een leerachterstand hebben opgelopen, de leerstof niet goed begrepen hebben, wat meer ondersteuning voor bepaalde vakken nodig hebben, enz.

Zij kunnen uit eigen beweging naar de remediëring komen of zij kunnen door de vakleerkracht naar de remediëring verwezen worden, bijvoorbeeld na een minder geslaagde toets of een ziekteperiode.

De school organiseert wekelijks op vaste uren tijdens de middagpauze remediëringslessen voor de vakken Techniek, Nederlands, Frans, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Wetenschappen, Hout, Elektriciteit en Mechanica

Voor Nederlands en Wiskunde worden de remediëringslessen zelfs per graad georganiseerd, zodat we mogen stellen dat individuele extra leerhulp aangeboden wordt aan leerlingen die daar nood aan hebben.

Huiswerkklas

Leerlingen uit het 1ste jaar die het moeilijk hebben met het organiseren en maken van hun school- en huiswerk, het maken van hun boekentas e.d., krijgen, na overleg tussen ouders en leerkrachten of op vraag van de klassenraad, de kans om wekelijks op dinsdag en/of donderdag tijdens het 8ste lesuur individuele huiswerkbegeleiding te krijgen van gespecialiseerde leerkrachten. Hier bieden wij dus individuele studiebegeleiding op maat van de leerling.